ทั่วไป

Travel!!!

ตอนนี้มีไอเดียวใหม่เกี่ยวกับการทำเว็บแล้ว

กำลังคิดว่าจะพัฒนาโปรแกรม เกี่ยวกับระบบท่องเที่ยวทั่วโลก
โดยกรอกแค่จำนวนเงิน ก็จะสามารถคำนวนค่าใช้จ่าย
และจุดหมายปลายทางออกมาได้ เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว
เดี๋ยวไว้วันหลังจะมาเขียนเพิ่ม อิอิอิ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: