• Programming

    ติดตั้ง Django กันดีกว่า

    เพราะคนดีย่อมแก้ไข คนจัญไร นั้นแก้ตัว ผมจึงสารภาพตามตรงว่าหลังจากบาร์แคมป์ บางกอก ครั้งที่ 3 แล้ว ความขี้เกียจได้จับตัวกันเป็นก้อน ไม่มีเหตุผลอื่นใดเลย เรื่องที่ติดว่าจะบล็อกเรื่องการ Deploy Django นั้นจึงยังไม่ได้ขึ้นด้วยประการฉะนี้ เกริ่นไปให้มากความ เข้าเรื่องเลยดีกว่า ก่อนอื่นเลยผมขอแยกส่วนต่างๆของโปรเจ็คออกเป็นส่วนๆ เพื่อง่ายต่อการอัพเดต Django (เอาไว้เก็บ Source code ของ django) Media (images, css, javascript) Logs ( ถ้าอยากมี logs ก็เอามันมาไว้ข้างนอกเสีย…