• Django,  Python

    Test Driven Development ด้วย Django Unit Testing (ตอนที่ 1)

    Django มีสุดยอดแห่ง unit testing ที่ build in มาในตัว framework เรียบร้อยแล้ว, คนมักจะไม่ค่อยใส่ใจกับมันเท่าไรนักเพราะว่ามันมาแบบ “out of the box” แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเราจะละเลยส่วนั้นได้ เมื่อเราสร้าง Application ของเราเองขึ้นมา เพราะว่าเทสต์นั้นทำให้เรา “คิดออก” ว่าอะไรที่ควรจะทำให้เสร็จ เพราะฉะนั้นเราจะมาพูดเรื่องทำอย่างไรให้ Application สามรถทำงานได้เป็นอย่างดี เมื่อมาถึงตรงนี้แล้วผมจะพยายามแสดงให้เห็นว่า ทำยังไงจะใช้ TDD ใน Django Application เราจะสร้าง Project…