• Django,  Programming,  Python

    The Django template language

    เกี่ยวกับเอกสารนี้ เอกสารนี้อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับไวยากรณ์ของ Django Template . หรือมีข้อสงสัยหรือปัญหาการใช้งาน โปรดอ่าน The Django template language: For Python programmers. Django template นั้นออกแบบมาอย่างสมดุลระหว่างความสามารถและความง่ายดาย. มันถูกออกแบบมาให้สามารถทำงานกับ HTML ได้สะดวก นั่นรวมถึง Text-Based อื่นๆด้วย. หลักการ ถ้าคุณเคยมีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมที่ฝังโค้ดใน HTML แล้ว คุณจะรู้สึกเหมือนได้กลับบ้านอีกครั้ง การใช้ Django template จะเป็นอะไรที่ง่ายดาย แต่ถ้าหากคุณหวังว่าจะเห็นโค้ด…

  • Programming

    Django Template

    The Django template language เกี่ยวกับเอกสารนี้ เอกสารนี้อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับไวยากรณ์ของ Django Template . หรือมีข้อสงสัยหรือปัญหาฝนการใช้งาน โปรดอ่าน The Django template language: For Python programmers. Django template นั้นออกแบบมาอย่างสมดุลระหว่างความสามารถและความง่ายดาย. มันถูกออกแบบมาให้สามารถทำงานกับ HTML ได้สะดวก นั่นรวมถึง Text-Based อื่นๆด้วย. หลักการ ถ้าคุณเคยมีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมที่ฝังโค้ดใน HTML แล้ว คุณจะรู้สึกเหมือนได้กลับบ้านอีกครั้ง การใช้…