สบายใจ

Ovid, Amores I, 2

sic erit; haeserunt tenues in corde sagittae,
et possessa ferus pectora versat Amor.
Cedimus, an subitum luctando accendimus ignem?
cedamus! leve fit, quod bene fertur, onus.

Thus it will be; slender arrows are lodged in my heart,
and Love vexes the chest that it has seized
Shall I surrender or stir up the sudden flame by fighting it?
I will surrender – a burden becomes light when it is carried willingly.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: