Django,  Programming

Django 1.1 ออกแล้ว

หลังจากติดโรคเลื่อน ในที่สุด Django 1.1 หลังจากติดโรคเลื่อนจนผมถอดใจ ในที่สุด Django ก้ได้ปล่อย stable version ออกมาเสียทีเมื่อเช้านี้
โดยรวมๆแล้วมีการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนคือหน้าตาของ AdminSite โดยเฉพาะ slugField ที่เพิ่มข้อมูลให้อัตโนมัติ ไม่ต้อมานั่งกรอกเองให้เมื่อยตุ้ม
Aggregate ที่เมื่อก่อนทำไม่ได้ ในเวอร์ชั่นนี้สามารถทำได้แล้ว สามารถใช้อะไรอย่าง

>>> from django.db.models import Avg
>>> Book.objects.all().aggregate(Avg('price'))
{'price__avg': 34.35}

หล่อขึ้นเยอะมากเลยทีเดียว
และอีกหลายๆอย่างที่ขี้เกียจเขียน อยากรู้ไปอ่านเองดีกว่าครับ
ส่วนเรื่องภาษาไทยนั้น ผมได้ส่งฉบับล่าสุด โดยมีพี่เทพช่วยตรวจสอบให้ โดยพยายามให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับ tl10n หลายๆจุดปรับปรุงให้ดีขึ้น ลดความกำกวมไปเยอะ โดยทาง Django ได้ปล่อย stable version หลังจากที่เพิ่มภาษาไทยเพียงสี่ชั่วโมง ฉิวเฉียด หวาดเสียวกันจนหยดสุดท้ายจริงๆ
ยังไงก็ขอให้สนุกกับการพัฒนาโปรแกรมนะครับ 😉

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: