สบายใจ

Base Place

ผมมีที่ที่ใช้หนีจากเรื่องไม่สบายใจอยู่ที่หนึ่งเรียกได้ว่าเป็น Base Place ของผมเลยก็ได้เวลาที่ผมต้องการที่ซ่อนตัวจากเรื่องราวทั้งหลายผมจะมาที่ ที่นอนของผม เอาหมอนหลายๆใบมาสุมรวมกันแล้วซุกตัวลงไปในนั้น ผมรู้สึกได้ถึงความอบอุ่นไม่ได้อบอุ่นแค่ร่างกาย ผมรู้สึกว่าถูกกอดอยู่
ผมนอนโดยที่มีหมอนหลายๆใบกอดอยู่ทุกคืนรู้สึกอุ่นใจ รู้สึกคล้ายว่ามีคนนอนกอด
จะมีใครเป็นอย่างนี้บ้างหรือเปล่านะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: