ทั่วไป

พ่อเสีย

พ่อเสียเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2551 เวลา 10 โมงเช้า จากโรคหัวใจ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: