ทั่วไป

ทดสอบเว็บบล็อก

ชอบเพลงนี้มากๆเลย เนื้อเพลงข้างล่าง นายผี เป็นคนแต่ง

และมีการยืนยันว่าเป็นฉบับที่ถูกต้อง

เดือนเพ็ญ แสงเย็นเห็นอร่าม

นภาแจ่มนวลดูงาม เย็นยิ่งหนอยามเมื่อลมพัดมา

แสงจันทร์นวลชวนใจข้า

คิดถึงถิ่นที่จากมาคิดถึงท้องนาบ้านเรือนเคยเนา

กองไฟ สุมควายตามคอก

คงยังไม่มอดดับดอกจันทร์เอ๋ยช่วยบอกให้ลมช่วยเป่า

โหมไฟให้แรงเข้า

พัดไล่ความเยือกเย็นหนาวให้พี่น้องเฮานอนหลับอุ่นสบาย

เรไรร้องดังฟังว่า

เสียงเจ้าที่เฝ้าคอยหาลมช่วยพัดมากระซิบข้างกาย

ข้ายังคอยอยู่มิหน่าย

ไม่เลือนเคลื่อนคลายคิดถึงมิวายเมื่อเราจากมา

ลมเอย ช่วยเป็นสื่อให้

นำรักจากห้วงดวงใจจากข้านี้ไปบอกเขานำนา

ให้เมืองไทยรู้ว่า

ไม่นานลูกที่จากมาจะไปซบหน้าในอกแม่เอย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: