เพลง

จูบลา

จับมือเธอเอาไว้ข้างกาย จูบลากันเป็นครั้งสุดท้าย
เสียดาย กับรักเรา ที่ไม่เป็นเหมือนฝัน
ด้วยเหตุผลที่สองเรา ต่างกันมากมาย
คนอย่างฉันก็ทำได้ แค่นี้..
ไม่ว่าจะเนิ่นนานเท่าไหร่ หมดทั้งหัวใจ
ยังคงมีเธอที่งดงาม ไม่ว่าจะเมื่อไหร่ก็ตาม ที่เธออ้างว้าง…
อย่างน้อยก็ยังมีฉันคนหนึ่ง ที่เหมือนเดิม
ปล่อยมือเธอให้เดินจากไป หยุดน้ำตาเอาไว้ไม่ไหว
เสียใจ กับรักเราที่ไม่เป็นเหมือนฝัน
ด้วยเหตุผลที่สองเรา ต่างกันมากมาย
คนอย่างฉันก็ทำได้ แค่นี้..
ไม่ว่าจะเนิ่นนานเท่าไหร่ หมดทั้งหัวใจ
ยังคงมีเธอที่งดงาม ไม่ว่าจะเมื่อไหร่ก็ตาม ที่เธออ้างว้าง…
อย่างน้อยก็ยังมีฉันคนหนึ่ง
พรุ่งนี้คงเงียบเหงา เมื่อเราไกลห่างกัน
ฝากให้เธอดูแลตัวเองดีๆ ฝากดูแลใจดวงนี้ แทนฉัน…
ด้วยเหตุผลที่สองเรา ต่างกันมากมาย
คนอย่างฉันก็ทำได้ แค่นี้..
ไม่ว่าจะเนิ่นนานเท่าไหร่ หมดทั้งหัวใจ
ยังคงมีเธอที่งดงาม ไม่ว่าจะเมื่อไหร่ก็ตาม ที่เธออ้างว้าง…
อย่างน้อยเธอก็ยังมีฉัน
ไม่ว่าจะเนิ่นนานเท่าไหร่ หมดทั้งหัวใจ
ยังคงมีเธอที่งดงาม ไม่ว่าจะเมื่อไหร่ก็ตาม ที่เธออ้างว้าง…
อย่างน้อยก็ยังมีฉันคนหนึ่ง ที่รักเธอ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: